Gościliśmy u nas

Carol Razza
Od dwudziestu lat pracuje jako licencjonowany terapeuta oraz prowadzi cieszącą się powodzeniem praktykę poradnictwa rodzinnego w Wellington na Florydzie w USA. Napisała doktorat na temat: badania dzieci i młodzieży oraz pracę magisterską z psychologii terapeutycznej na Uniwersytecie Nova. Prowadzi warsztaty i seminaria związane z tematyką udanego rodzicielstwa. Pracuje jako wykładowca w Palm Beach Community College oraz w katolickim seminarium św. Wincentego a Paulo. Jest autorką publikacji: „Gry rodzinne” oraz współautorką książki „Filtr przeciwsłoneczny”. Jest zaangażowana w Posługę Kobiet Katolickich Magnificat. Naucza i posługuje podczas wielu konferencji charyzmatycznych na całym świecie. Jest współorganizatorką znanej w USA konferencji charyzmatycznej – Days of Glory (Dni Chwały). Od 30 lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim z Paulem. Mają dwóch synów: Paula i Timothiego.


Hanna Zych-Cisoń
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego; prywatnie żona, mama dwóch synów i babcia jednej wnuczki. 

 


Ewa Kamińska
Wiceprezydent Gdańska, odpowiedzialna za politykę społeczną; nadzoruje działania realizowane przez: Wydział Edukacji, Wydział Spraw Społecznych, MOPS; W roku 1985 uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej. W 2006 r. była Pełnomocnikiem Wojewody Pomorskiego ds. Kobiet i Rodziny. Prywatnie żona, mama czwórki dzieci i babcia dwoje wnucząt.


Aleksandra Kicińska

Jest lekarzem internistą, doktorem nauk medycznych, autorką publikacji naukowych z zakresu medycyny. Od 10 lat czynnie pracuje zawodowo. Pasją, którą rozwija od dzieciństwa jest muzyka. Jest instruktorem Metod Rozpoznawania Płodności (MRP). Zajmuje się szerzeniem wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia prokreacyjnego. Od wielu lat pracuje w Poradnictwie Rodzinnym. Od 13 lat jest szczęśliwą żoną Krzysztofa i mamą wspaniałych synków: Gabriela i Antosia. Uwielbia wraz z całą rodziną piesze wędrówki, szczególnie po górach.


ks. dr Krzysztof Grzywocz
Rekolekcjonista i kierownik duchowy, ojciec duchowny WSD w Opolu, wykładowca teologii duchowości. Autor licznych publikacji. Podejmuje tematy związane z korzystaniem lub z posługą kierownictwa duchowego. Prowadził autorskie sesje formacyjne: „Sakrament Pojednania a kierownictwo duchowe”; „Kierownictwo duchowe szkołą słuchania”; „Kierownictwo duchowe a uczucia niekochane„; „Wartość człowieka”.


Jolanta Podsiadły
Pracuje jako doradca w Centrum Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, od 13 lat w ramach swojej firmy CIS NEPHAX prowadzi na terenie całego kraju szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych.


dr Maria Jankowska
Doktor nauk humanistycznych – psycholog, mediatorem rodzinnym i wykładowcą na UKSW, APS i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym psychologii małżeństwa i rodziny, psychologii rozwoju i osobowości człowieka oraz zaburzeń osobowości człowieka. Prowadzi warsztaty na Podyplomowym Studium Profilaktyki Uzależnień na UKSW z przebaczania i rozwijania inteligencji emocjonalnej. Jest autorką książek i artykułów o problematyce rodzinnej, kształtowania osobowości dziecka i rozwijania własnej osobowości, ale także z psychologii nadziei i miłości. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio; Prezesem Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Prywatnie jest Matka trzech dorosłych synów. Ma wnuczkę Kasię.


Ewa Kusz
Jest psychologiem, seksuologiem i terapeutą, pracuje pod superwizją. Studia psychologiczne (magisterskie i doktoranckie) ukończyłam na KUL – u. Ukończyła Studium Psychoterapii SPCh oraz Podyplomowe Studia z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w standardach europejskich w SGH w Warszawie. Jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Laboratorium WIĘZI – Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu.


ks. bp. Ryszard Kasyna
Biskup diecezji pelplińskiej. W Status Feminae wygłosił konferencję na temat: Sakrament małżeństwa, a stwierdzenie nieważności sakramentu małżeństwa.

 

 


Ks. dr Bogusław Szpakowski

Pallotyn, kierownik duchowy i rekolekcjonista, filozof, psycholog i terapeuta; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie; prowadzi warsztaty z antropologii chrześcijańskiej i psychologii komunikacji; prowadzi praktykę terapii indywidualnej i grupowej w Warszawie i Lublinie. Znany z wielu publikacji.


Ewa Witkowska
Jest psychologiem, praktykuje w zawodzie od 1980 roku. Od 1996 była współinicjatorką powstania i pierwszą przewodniczącą Gdańskiego Oddziału SPCh. Ukończyła Studium Psychologii i Psychoterapii SPCh w Warszawie. W 1998 roku prowadziła Dom Formacyjny p.w. Świętego Józefa „Orlinki” w Gdańsku-Świbnie. Stworzyła program formacyjno-edukacyjny dla osób dorosłych i w ramach tego programu prowadziła warsztaty weekendowe dotyczące asertywności, akceptacji siebie, komunikacji interpersonalnej, uczuć i stresu. Pracuje z grupami kobiet w ramach zorganizowanej przez siebie Szkoły Świętej Anny. Przyjmuje w gabinecie prywatnym w Gdańsku. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób dorosłych z rodzin dysfunkcjonalnych, nadal realizuje swój program edukacyjny w formie sesji weekendowych czy grup edukacyjnych.


ks. dr Ksawery Knotz
Jest zakonnikiem, kapucynem. Ma doświadczenie katechety, duszpasterza akademickiego; prowadził m.in. grupę Odnowy w Duchu Świętym, wspólnotę Neoaktechumenalną. Studiował w Krakowie na PAT, we Fryburgu szwajcarskim. Na KUL-u obronił doktorat z teologii pastoralnej. Specjalizuje się w duszpasterstwie rodzin. Jest promotorem pozytywnego nauczania na temat seksualności.


ks. dr hab. Adam Świeżyński, prof. UKSW

Absolwent Gdańskiego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego ATK w Warszawie; dr hab. nauk humanistycznych w zakresie filozofii; prodziekan ds. jakości kształcenia w Katedrze Filozofii Przyrody na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie.


dr Monika Waluś
Jest doktorem teologii, wykłada historię duchowości, teologię dogmatyczną. Jest jedną z nielicznych kobiet wykładających w Seminarium Duchownym. Prowadzi konferencje i rekolekcje, również dla sióstr zakonnych. Zajmuje się badaniem tradycji duchowości kobiecych. Jest współtwórcą i prezesem Stowarzyszenia działającego na rzecz szeroko rozumianej promocji kobiet. Jest znana z wielu publikacji. Swoją wiedzą, charyzmą, poczuciem humoru i błyskotliwością stawia wysoko poprzeczkę nie tylko paniom domu. Jest żoną, mamą i gospodynią domową.


Bernadeta Dudzic
mgr teologii i lic. teologii pastoralnej KUL; absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej i Szkoły Trenerów „Sieć” we Wrocławiu; członek Międzynarodowego Instytutu Ewangelizacji ICPE Polska; od 1998 do 2005 roku współodpowiedzialna za wspólnotę oraz prace Instytutu w Polsce; wraz z mężem Jackiem prowadzi rekolekcje, warsztaty, konferencje na temat powołania osobistego, duchowości świeckiej, relacji pomiędzy jednostką a wspólnotą, ewangelizacji w dobie postmodernizmu; współtwórczyni Szkoły Liderów.


ks. dr Marek Dziewiecki
Kapłan diecezji radomskiej, duszpasterz i psycholog, adiunkt na UKSW w Warszawie, krajowy duszpasterz powołań i wicedyrektor Europejskiego Centrum Powołań, dyrektor telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”. Odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem kilkunastu książek z zakresu psychologii wychowania, przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, a także z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień.


Maria Vadia
Jest znaną w świecie charyzmatyczką, autorką wielu książek. Jej głoszenie Dobrej Nowiny podczas spotkań i rekolekcji odnawia wiarę w uczestnikach, uczy jak otworzyć się na głęboką więź z Bogiem, aby doświadczyć Bożej obecności i uzdrowienia duszy i również otwiera na charyzmaty, by skutecznie nimi posługiwać i pełniej odkrywać je we własnym życiu.

Maria urodziła się na Kubie i wraz z rodzicami wyemigrowała do USA. Obecnie mieszka w Miami na Florydzie; jest matką czwórki dzieci. Maria jest świecką misjonarką i ewangelizatorką, założycielką fundacji "Chwała Boża", która zajmuje się głoszeniem Jezusa i Ewangelii, głoszeniem prawdy o zbawieniu i Królestwie Bożym. W jej ramach funkcjonuje grupa modlitewna Chrystusa Króla, szkoła Słowa Bożego, odbywają się modlitwy o uzdrowienie. Maria prowadzi również regularną posługę w więzieniu dla kobiet, organizuje konferencje odnowy charyzmatycznej. Maria jest świecką misjonarką Afryki, gdzie założyła oddział Magnificatu w Ugandzie.


ks. Radosław Rafał

Jest kapłanem Misjonarzy św. Rodziny w Bąblinie, jest psychologiem, rekolekcjonistą, egzorcystą. Jego szczególnym charyzmatem jest głoszenie Słowa Bożego i posługa uzdrowienia wewnętrznego, posługa egzorcysty.


Krystyna Aleksandra Dudzis

Dyplomowana położna; specjalistka w zakresie psychologicznych aspektów przerywania ciąży i terapii tzw. zespołu postaborcyjnego; w 2006 roku uzyskała dyplom Studium Doradztwa Psychologicznego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; pracuje w Centrum Pomocy Psychologicznej; prowadzi rekolekcje, warsztaty, kursy dla prelegentów; zajmuje się doradztwem psychologicznym i pomocą w rozeznawaniu powołania życiowego, mieszka w Gdańsku.


Jo Croissant
Z Tuluzy we Francji. W 1973 r. wraz z mężem Efraimem założyła Wspólnotę Błogosławieństw we Fracji. Jest matką córki Thamar. Jo kieruje wspólnotą, prowadzi rekolekcje i spotkania formacyjne oraz spotkania zatytułowane „Taniec i modlitwa”, w trakcie których pogłębia się świadomość tożsamości kobiety. W 1997 napisała na ten temat książkę „Ciało, świątynia piękna„. Jest też autorka książki „Kapłańskie serce kobiety„. Jej zaangażowanie na rzecz kobiet w całym świecie pomagają odkryć i przeżywać w nowy sposób swoja specyfikę, swoje piękno, swoja tożsamość oraz odnaleźć na nowo swoje miejsce w ognisku domowym, w Kościele, w społeczeństwie.


Mira Jankowska
Absolwentka polonistyki na UMK w Toruniu oraz teologii w ATK w Warszawie. W Mediolanie ukończyła studia podyplomowe MBA Master in comunicazione e marketing – Publitalia 80. W Warszawie odbyła także podyplomowe studia Zarządzanie Ludźmi w Firmie w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Koźmińskiego oraz roczne zajęcia w Studium Psychoterapii przy SPCh. Jest dziennikarką i publicystką, producentem widowisk edukacyjnych MAM. Jest autorką audycji w radio PLUS – ŻYCIE JEST PIĘKNE oraz ORA ET LABORA, a obecnie OBLICZA SUKCESU.


o. Janusz Jędryszek
Franciszkanin, duszpasterz, ojciec duchowy, rekolekcjonista, moderator Oazy Wielkiej SYCHEM, pustelnik, inicjator i budowniczy pustelni na Górze Polanowskiej. Autor publikacji na temat Świętego Triduum Paschalnego. Pasjonat pięknej liturgii, ikon, ekumenizmu. Jest niestrudzony w służbie dla Kościoła. Pociąga tłumy do Boga charyzmatem ojcostwa, mocą głoszonego Słowa i głębią życia duchowego.


Joanna Otczyk
Pedagog społeczny, doradca chrześcijański, nauczyciel NPR, mediator; członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; przygotowuje narzeczonych do sakramentu małżeństwa, prowadzi autorskie rekolekcje-warsztaty na temat przysięgi małżeńskiej oraz warsztaty rozwojowe dla kobiet. Pomaga potrzebującym jako doradca rodzinny. Żona, mama pięciorga dzieci, babcia wnuczki. Lubi góry i dużo słońca, dobrą kawę i rozmowy z przyjaciółmi.


Iwona Majewska-Opiełka
Jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem, coachem i doradcą dla kadry kierowniczej. Założyła Akademie Skutecznego Działania. Przeniosła na polski grunt wiedzę zdobytą u Stephen R. Coveya – przetłumaczyła na język polski amerykański bestseller „Siedem nawyków skutecznego działania”. Pisze książki i prowadzi inspirujące szkolenia dla kobiet, wskazuje jak łączyć kobiecość ze skutecznością działania, jak wykorzystać w życiu zawodowym specyficzne kobiece doświadczenie i predyspozycje. W edukacji nieustannie podkreśla rolę wychowania, jako drogę nie tylko do sukcesu społeczeństwa, ale również szczęścia człowieka.


Maciej Bała
Kapłan diecezji gdańskiej; filozof; profesor UKSW, prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW w Warszawie; kierownik Katedry Filozofii Boga i Religii; wyśmienity mówca; rekolekcjonista; autor i współautor wielu książek, m. in. Listy z Biblii, I nadziwić się nie mogę…, Filozofia w ćwiczeniach, Dialogi jerozolimskie, O możliwości hermeneutycznej filozofii religii. Alpinista; mieszka w Warszawie.


Danuta Ługowska
Absolwentka Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie; magister psychologii; doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii; adiunkt w Katedrze Metodologii Nauk Systemowo-Informacyjnych na WFCh UKSW; psychoterapeutka; zajmuje się specjalistyczną pomocą osobom uzależnionym.


Dorota Lipińska
Osobisty doradca wizerunku, szkoleniowiec, właścicielka firmy Studio Lipińska. Jako pasjonatka koloru specjalizuje się w doradztwie jak wydobyć wewnętrzne piękno, jak podkreślić atuty i ukryć niedoskonałości. Uczy jak stosując proste zasady odpowiednio dobrać garderobę oraz makijaż, bo dobry wizerunek potrzebny jest każdemu, niezależnie od tego czy reprezentuje firmę czy idzie na randkę, czy na wieczór z mężem. Plastyczne wykształcenie pomaga jej w kreowaniu artystycznej pasji, a zadowolone klientki są największą inspiracją.


Iga Glapińska

Doradca psychologiczny/counsellor Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie; prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz poradnictwo indywidualne.


Andrzej Burzyński

Założyciel Instytutu Rozwoju Osobistego KOAH (www.koah.pl), wykładowca Alternatywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobistego, prowadzi cotygodniowe audycje w internetowym radiu Kontestacja (www.kontestacja.com). Autor książek „Życie pełne pasji”, „Przemawiaj z pasją”, „Przebacz i uwolnij siebie”. Aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch synów. „Moją pasją jest rozwinąć w pełni swój potencjał i pomóc tym innym”.


Małgorzata Filar

Żona Marka, mama 3 córek i syna. Jej pasją jest taniec uwielbienia i praca z kobietami. Na co dzień prowadzi własną firmę, zajmuje się prowadzeniem warsztatów pielęgnacyjno-wizażowych i doradztwem biznesowym. Wraz z mężem powołali do istnienie Fundację im. Ks. Piotra Mazura "Źródło radości". Od wielu lat wraz z mężem podejmują działania na rzecz nowej ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej.


Edyta Gronowska

Żona Sebastiana, mama Marty i Igi. Z wykształcenia ekonomistka, z zamiłowania pedagog. Jest współtwórca Szkoły i Przedszkola Lokomotywa w Sopocie, której przewodzi od 2006 roku. Przez wiele lat była moderatorką kursów dla rodziców w Akademii Familijnej i "Rodzice w Akcji". Rodzina i Polska to jej wielkie miłości. Aby im służyć stara się jak może "współpracować z Łaską".


Ilona Poćwierz-Marciniak – psycholog, logopeda i muzykoterapeuta z doświadczeniem w pracy w szpitalu, szczególnie z osobami będącymi po uszkodzeniach mózgu. Aktualnie pracuje na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Muzycznej, jednocześnie specjalizując się w zakresie neuropsychologii. Prowadzi autorskie warsztaty z muzykoterapii. Akcentuje rolę duchowości, prawdziwej bliskości w relacjach międzyludzkich oraz czerpania radości z życia pomimo różnorodnych problemów. Prywatnie pasjonatka górskich wędrówek oraz wieczorów z dobrą książką i muzyką.


Bogumiła Sroka – niezwykle aktywna i inspirująca kobieta, jej pasją jest pomaganie ludziom, szczególnie w obszarze zawodowym. Sama osiągnęła sukces zawodowy jako menedżer w międzynarodowej firmie „Forever” (firma aloesowa). Jest autorytetem w wspieraniu przedsiębiorczości, zwłaszcza kobiet, ma duże osiągnięcia w zmniejszaniu bezrobocia w Polsce. Prowadzi szkolenia marketingowe, produktowe, integracyjne oraz wykłady pomagające w pracy nad własnym rozwojem i przedsiębiorczością. Mieszka w Bochni. Jest żoną, matką i babcią. Poczytaj więcej


Barbara Kątnik – trenerka, psycholog i terapeutka. Jej doświadczenie zawodowe związane jest głównie z prowadzeniem szkoleń i terapią. Od wielu lat łączy bogate doświadczenie terapeutyczne z biznesowym modelem szkoleń.
Specjalizuje się w treningach z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta oraz prowadzi warsztaty doskonalące osobistą skuteczność. 


Ilona Damięcka – pianistka, kompozytorka, wokalistka. Absolwentka Akademii Muzycznej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Od najmłodszych lat rozwijała się pod kierunkiem Wojciecha Niedzieli, u którego zdobyła wiedzę na temat harmonii i improwizacji oraz stylów jazzowych. Prywatnie żona, mieszka w Pruszczu Gdańskim. Więcej: http://www.ilonadamiecka.com/

Miriam Łaga – od dziecka twórczość plastyczna jest nieodłącznym elementem jej życia. Aby rozwijać swoją pasję od 12 roku życia uczestniczyła w zajęciach plastycznych ucząc się od mistrzów. Jest absolwentką studiów licencjackich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych. Dalszy rozwój podjęła studiując Edukację Artystyczną w Zakresie Sztuki Muzycznej na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Oba kierunki rozwijają jej umiejętności bycia pedagogiem i animatorem kultury. Dodatkowo jest instruktorem zajęć artystycznych dla dzieci w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie, które łączą sztuki plastyczne i muzyczne. Angażuje się w działania Polskiej Akademii Dzieci w Gdańsku. Prace plastyczne artystki można zobaczyć na stronach internetowych: artmiam.tumblr.com oraz artmiam.webnode.com


MARIA DANIELEWSKA, doradca życia rodzinnego, teolog, pedagog w zakresie wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego, doradca życia duchowego. Prowadzi Poradnię Małżeńską i Rodzinną, która jest miejscem stałej pomocy na rzecz małżeństwa i rodziny. W swojej pracy wykorzystuję wiedzę psychologiczną i duchową oraz doświadczenie osobiste wynikające z 20-letniego stażu małżeńskiego. Mieszka w Toruniu.

 

 


Kontakt

Fundacja Status Feminae
ul. Damroki 12/4, 81-572 Gdynia

tel. 609 991 958
statusfeminae@gmail.com

NIP: 586 227 46 72
Nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 4323 5174

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
29 0.055068016052246